Những Chiến Binh Bất Bại Của Việt Nam <(những chú rồng vàng kiên cường)>🐉

Created2021-11-17
Points This Week
2,584
Total Clan Points
9,540

Members

Quốc ĐạtCommander
RoyalGMTVRecruit
tháiLieutenant
nguyenRecruit
HAVLieutenant
MIUcutephômaiqueLieutenant, Recruit
15guess-meLieutenant
Clan points earned by member
Position Name This Week All-time
1 LLLIwannagetstronger 1,591 8,524
2 Quốc Đạt 1,027 4,223
3 thái 962 3,345
4 RoyalGMTV 599 1,957
5 15guess-me 189 30,114
6 nguyen 0 2,473
7 HAV 0 0
8 MIUcutephômaique 0 0